Skip to content

Revize uniku chladiv

Každý provozovatel (majitel) chladícího zařízení s náplní které má nad 5t eqCO2 je povinen provádět pravidelné prohlídky cetrifikovaným pracovníkem a vést evidenční knihu zařízení. Provádíme revize úniků chladiva certifikovanými techniky dle platné legislativy. Zavedeme evidenční knihu chladícího zařízení včetně úvodní revize a následných kontrol.